Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W KOLONOWSKIEM NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym zostały określone w  Zarządzeniu Nr Or.0050.9.2024 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 29 stycznia 2024 r.  PDFZarządzenie.Or.0050.9.2024.2024-01-29.pdf (217,08KB)
 

 

Kryteria naboru określa Uchwała nr VIII/79/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 października 2019 r.  PDFUchwała - przedszkola.pdf (264,17KB)
 

 

             Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 będzie się odbywać za pośrednictwem                                         systemu rekrutacji elektronicznej!  

    Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w terminie  od 5 do 11 marca 2024 r.

składają deklarację papierową o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu / oddziale przedszkolnym                                       w roku szkolnym 2024/2025

DOCDeklaracja o kontynuacji - PP Kolonowskie.doc (43,00KB)
PDFDeklaracja o kontynuacji - PP Kolonowskie.pdf (200,96KB)

PDFDeklaracja o kontynuacji - PP Kolonowskie zamiejscowy.pdf (199,59KB)
DOCDeklaracja o kontynuacji - PP Kolonowskie zamiejscowy.doc (41,00KB)
 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego

rodzice wypełniają w terminie

12 marca 2024 r. godz. 8:00 – 26 marca 2024 r. godz. 15:00

w systemie elektronicznym, następnie drukują i dostarczają wraz z dokumentami poświadczającymi spełnianie kryteriów do przedszkola/oddziału pierwszego wyboru.

 

W ZWIĄZKU Z WOLNYMI MIEJSCAMI, OGŁASZAM REKRUTACJĘ DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W KOLONOWSKIEM 

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 będzie dostępny do wypełnienia na stronie internetowej pod adresem:

http://www.gminakolonowskie.przedszkola.vnabor.pl

Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku.

 

Film instruktażowy znajduje się pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI

 

WAŻNE INFORMACJE:

- Złożenie deklaracji o kontynuacji uniemożliwia złożenie wniosku w procesie rekrutacyjnym.

- Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola można złożyć zarówno w systemie elektronicznym, jak i w przedszkolu w wersji papierowej.