Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W KOLONOWSKIEM NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym zostały określone w  Zarządzeniu Nr Or.0050.11.2023 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 31 stycznia 2023 r.   PDFZarządzenie.Or.0050.11.2023.2023-01-31.pdf (168,49KB)
 
Kryteria naboru określa Uchwała nr VIII/79/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 października 2019 r.  PDFUchwała - przedszkola.pdf (264,17KB)
 
 
Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 będzie się odbywać za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej!  
    Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w terminie  od 7 do 13 marca 2023 r.

składają deklarację papierową o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu / oddziale przedszkolnym

w roku szkolnym 2023/2024

DOCDeklaracja o kontynuacji - PP Kolonowskie.doc (46,00KB)                             

PDFDeklaracja o kontynuacji - PP Kolonowskie.pdf (540,28KB)

DOCDeklaracja o kontynuacji - PP Kolonowskie zamiejscowy.doc (44,50KB)                              

PDFDeklaracja o kontynuacji - PP Kolonowskie zamiejscowy.pdf (461,51KB)


                          W związku z wolnymi miejscami, ogłaszam rekrutację do Przedszkola Publicznego Nr 1  w Kolonowskiem                                                                     na rok szkolny 2023/2024       

 Rekrutacja  odbywa się  za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej

Wniosek o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego

rodzice wypełniają w terminie  14 marca 2023 r. godz. 8:00 – 28 marca 2023 r. godz. 15:00

               w systemie elektronicznym, następnie drukują i dostarczają wraz z dokumentami poświadczającymi spełnianie kryteriów                                do przedszkola/oddziału pierwszego wyboru.                      

Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 jest dostępny do wypełnienia na stronie internetowej pod adresem:

http://www.gminakolonowskie.przedszkola.vnabor.pl

Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku.

 

Film instruktażowy znajduje się pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI

 

WAŻNE INFORMACJE:

- Złożenie deklaracji o kontynuacji uniemożliwia złożenie wniosku w procesie rekrutacyjnym.

- Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola można złożyć zarówno w systemie elektronicznym, jak i w przedszkolu w wersji papierowej.

                                                                                                                  dyrektor przedszkola   

                                                                                                                  Maria Lejkowska