Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH PODCZAS WYMIANY KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych jest Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kolonowskiem z siedzibą w Kolonowskiem 47-110 przy ul. Ks. Czerwionki 16, tel. 77 4611455, e-mail:
 • dane osobowe przetwarzamy w celu rejestracji oraz archiwizacji korespondencji na podstawie ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w związku z 6 ust. 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • dane przetwarzamy na podstawie ciążącego na nas obowiązku archiwizacji przyjętej korespondnecji oraz ewidencji tejże korespondnecji;
 • odbiorcą danych będzie nasz dostawca poczty elektronicznej;
 • dane o korespondencji będziemy przechowywać przez 5 lat od końca roku, w którym ona wpłynęła; natomiast w przedmiocie sprawy, której dotyczyła korespondencja, przez okres archiwizacji ustalany odrębne dla każdej sprawy;
 • przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl), jeśli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza RODO;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: l

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH PRZY SKŁADANIU CV

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 • administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Przedszkole Publiczne nr 1  w Kolonowskiem, z siedzibą w Kolonowskiem przy ul. Ks. Czerwionki 16, tel. 77/4611455, e-mail: przedszkole.kolonowskie@interia.pl;
 • dane osobowe przetwarzamy w celu wykorzystania CV w ramach przyszłych rekrutacji na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane podają Państwo dobrowolnie;
 • odbiorcami danych będą firmy dostarczające systemy informatyczne w chmurze – w przypadku przesłania CV drogą elektroniczną;
 • dane będziemy przechowywać do końca bieżącego roku szkolnego lub krócej, gdy wycofa Pani/Pan zgodę;
 • zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, wówczas prosimy o kontakt na wskazany wyżej adres e-mail;
 • przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl), jeśli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza RODO;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@protecton.pl